TC Kimlik Numarası

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına" dönüştürülmüştür. (29.08.2006 gün ve 26274 sayılı Resmi Gazete) bu bağlamda da 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları kullanılmaya başlanmıştır.TC Kimlik Numaranızı öğrenmek için aşağıdaki resme tıklayınız!

TC Kimlik Numarası - TC Kimlik Vatandaşlık Hakkında Genel Bilgiler

Gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının eşleştirilmesi:


Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan (3) sıra numaralı "Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ"i ile yapılan açıklama uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının eşleştirilmesi sonucunda vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına" dönüştürülmüştür. (29.08.2006 gün ve 26274 sayılı Resmi Gazete) bu bağlamda da 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları kullanılmaya başlanmıştır.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler, bundan böyle vergi mükellefiyetinin gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının noter onaylı bir örneğini ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokapisini, işe başlama bildiriminde ekinde istenilen belgelerle birlikte ibraz etmek suretiyle vergi mükellefiyeti kaydı yaptırabileceklerdir.

Nüfus cüzdanlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olmayanlar için vergi idarelerince TC Kimlik numarası sorgulanmak suretiyle belirlenecek ve bilahere mükellefiyet kaydı tesis edilecektir.

Vergi dairelerince tespit edilen veya işe başlanma ve bırakma bildirimlerinde belirtilen ve ibraz edilen nüfus cüzdanında yazılı olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sorgulanmak suretiyle nüfus cüzdanının başta seri ve sıra numarası olmak üzere tüm bilgileri kontrol edilerek doğruluğu anlaşıldıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 2006/1 sayılı Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi ile yapılan açıklama uyarınca bundan böyle 01.01.2007 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilere vergi dairelerince potansiyel vergi kimlik numarası verilmeyecektir. Bu nedenle vergi kimlik numarası kullanmak zorunda olanlar mükellefiyet tesisi için gerekli belgeleri sunmak suretiyle vergi kimlik numarası alabileceklerdir.

Maliye Bakanlığı tarafından daha önce Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler için bankalarca vergi kimlik numaralarını ibraz edemeyenler için, müşterilerinin vergi kimlik numaralarını toplu olarak vergi dairelerinden talep etmeye yönelik uygulama, bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler için geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla, bankalar da hesap açtırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler öncelikle vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettireceklerdir.

Bankalar, kendilerine işlem yapmak üzere başvuran, ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, öteden beri kullanılmakta olan "Yabancılar için Vergi Kimlik Numarası Talep Formu"nu doldurarak toplu olarak vergi kimlik numarası alabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak kullanılacak olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının tekrar üretilmesi veya sistemden kaldırılması mümkün olamayacağından, uygulamaya göre mükerrer kimlik numarası oluşturulması da bundan böyle söz konusu olamayacaktır.

Dolayısıyla, onbir haneli vergi kimlik numaralarının mükelleflerin iradesi dışında nüfus cüzdanı üzerinde resim değişikliği veya diğer sahtekarlık işlemleri yapılarak vergi dairelerine ibraz edildiğinin mahkeme kararı veya vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi ya da adli veya güvenlik makkamları tarafından bildirilmesi veya vergi dairesi müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmesi hallerinde, ilgili belgelerin tasdikli birer örneği Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilerek söz konusu vergi kimlik numaralarına tedbir konulacaktır.

Vergi kimlik numaralarına tedbir konulan mükelleflerin işlem yapmak üzere başvurmaları halinde onbir haneli vergi kimlik numarasını ibraz eden mükelleften nüfus hüviyet cüzdanı aslı istenerek tüm bilgiler sorgulanacaktır. Yapılan bu sorgulama sonucunda, ibraz edilen nüfus cüzdanındaki bilgilerde, uyumsuzluk bulunmadığı ve nüfus kaydının kayıp/çalıntı olmadığının tespiti halinde mükelleften ikinci bir kimlik istenerek ibraz edilen ikinci kimlikteki resim ve bilgiler kontrol edilerek, iki kimlik arasında farklılık bulunmadığının tespiti halinde mükellefin işlemi yerine getirilecektir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneğini ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisini mükellefiyet tesisi için gerekli belgelerle birlikte ibraz etmeleri halinde, kendilerine mükellefiyet kaydı yapılarak vergi kimlik numarası verilecektir. Bu bağlamda vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde yapacağı işlem için vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan yabancı uyruklu gerçek kişiler için potarsiyel vergi kimlik numarası kullanımına devam edilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin vergi kimlik numarası alabilmeleri için nüfus cüzdanlarının/pasaportlarının noter onaylı bir örneğini ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere nüfus cüzdanlarının/pasaportlarının aslı ve fotokopisi ile birlikte başvurmaları halinde, vergi daireleri tarafından kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

Kaynak: http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=285494

Bu bloga ulaşırken en sık kullanılan kelimeler: TC Kimlik No Numaram Numarası Numarma t.c.kimlikno türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası numaram tc vatandışlık t.c. T.C. türkiyecumhuriyeti istanbul nüfus vergi dairesi ankara izmir antalya bursa adana samsun trabzon konya TC Kimlik No Numaram Numarası Numarma t.c.kimlikno türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası numaram vatandışlık

Google